Peuterspeelgroepen

Onze peuterspeelgroepen zijn er voor alle kinderen van 2-4 jaar. Peuters kunnen hier minimaal twee dagdelen per week naar toe, 40 weken per jaar, zodat ze fijn met leeftijdgenootjes in contact komen, zichzelf en talent kunnen ontwikkelen en nieuwe ervaringen op kunnen doen. 

Een rondleiding plannen? 

Voor- en vroegschoolse educatie 

KiWi heeft meerdere peuterspeelgroepen waar kinderen van 2 a 2,5 jaar minimaal twee dagdelen per week welkom zijn. De VVE ( voor- en vroegschoolse educatie)  is voor het kind die extra steun nodig heeft bij o.a. de taalontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal geschoold om te werken met een VVE-programma en werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2.  Zo is het kind verzekerd van een doorgaande lijn in zijn ontwikkeling. Meer weten over de VVE indicatie?