GGD en VVE rapporten

KiWi biedt kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of het kindcentrum aan de gestelde eisen voldoet. KiWi voldoet steeds ruimschoots aan de kwaliteitseisen. 


Kinderdagopvang (Gemeente Oldambt):


Kinderdagopvang (Gemeente Westerwolde):


Buitenschoolse opvang (Gemeente Oldambt):


Buitenschoolse opvang (Gemeente Westerwolde):


Peuterspeelgroepen (Gemeente Westerwolde):


Buitenschoolse opvang (Gemeente Pekela):


Peuterspeelgroep (Gemeente Pekela):