Dreumes- en peutergroepen

KiWi heeft twee dreumesgroepen en twee peutergroepen waarin uw dreumes/peuter geplaatst kan worden:

  • De Kolibries (± 18 maanden – 30 maanden)
  • De Pelikanen (± 18 maanden – 30 maanden)
  • De Kaketoes (± 30 maanden – 48 maanden)
  • De Wallabies (± 30 maanden – 48 maanden)

Vanaf augustus 2020:

  • Peutergroep (± 24 maanden - 48 maanden) in de nieuwe brede school in Scheemda.

KiWi is voorstander van dreumesgroepen. In deze leeftijdsfase maken kinderen weer een grote ontwikkeling door (motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zindelijkheidsgebeuren). Een veilige omgeving, zowel letterlijk als sociaal-emotioneel, is dan een belangrijke voorwaarde om te leren ervaren wat je allemaal kunt en om je te durven ontwikkelen. Naast de verzorgende taak van de pedagogische medewerker neemt de begeleidende en stimulerende taak een grotere rol in.

 

De peuter is meer en meer gericht op “het samen doen”. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan, zoals: kleien, verven, puzzels maken, educatieve spelletjes en kring-, muziek- en bewegingsspelletjes. Daarnaast vindt KiWi het belangrijk dat er voldoende momenten voor de kinderen zijn om vrij te spelen. De pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen tot lezen. Na het fruit- en brood eten, leest de groepsleiding de kinderen voor. De kinderen pakken ook zelf boeken, bekijken de plaatsjes en/of vertellen een verhaal. In de communicatie met de kinderen hanteert KiWi de uitgangspunten van Thomas Gordon. Gordon heeft een methode ontwikkeld voor een goede communicatie tussen opvoeders en kinderen. Het gaat om een eerlijke, open houding van gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor de ander. Een kind wordt geaccepteerd ongeacht zijn gedrag; het kind mag er zijn, zo kan er een relatie ontstaan waarin een kind kan groeien en zich kan ontwikkelen. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold in deze methode.

VVE programma Piramide
KiWi werkt in de dreumes- en peutergroepen met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide voor een goede voorbereiding naar de basisschool. Deze methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.

Buitenspelen
Bewegen en buitenlucht zijn belangrijk voor kinderen. Wanneer het weer het enigszins toelaat, dan gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen naar buiten. KiWi beschikt over ruime, beschutte buitenspeelplaatsen, grenzend aan de groepslokalen. Hier kunnen de kinderen heerlijk en veilig spelen en kennismaken met de natuur. Bij minder goed weer gaan de laarsjes en de parapluutjes mee of leven de kinderen zich uit in de binnenzandbak. 
De buitenspeelplaats van de Kaketoes en de Wallabies biedt allerlei mogelijkheden. Er is bestrating om op te rijden, een zandbak, een grasveld, een schommelhoek, bosjes om stokken te zoeken en verstoppertje te spelen. 

Het laatste nieuws

Sinterklaas en zijn pieten op bezoek bij KiWi.
 
    Lees het hele bericht
De kinderen bij BSO de Struisvogels zijn al druk met voorbereidingen in het pietenbakhuis.
 
    Lees het hele bericht
Zeven collega's zijn nu ook geschoold tot kinder EHBO. Bedankt Carla!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier