Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

Algemene informatie Peuterspeelgroep

Op de peuterspeelgroep maakt je kind kennis met zingen, voorlezen, bewegen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand. Ook leert het spelen en delen met andere peuters in de groep. Er wordt gewerkt met landelijk erkende VVE programma’s, als ‘Piramide’ en ‘Ik ben Bas’. De afkorting VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Peuters die één van de peuterspeelgroepen bezoeken, krijgen door deze werkwijze een extra impuls op het gebied van taal. Een extra bijkomstigheid is dat alle peuters in de Gemeente Westerwolde, wanneer ouders daar toestemming voor geven, een logopedische screening krijgen. Het doel hiervan is om de taal- en spraakontwikkeling van het kind op dat moment in kaart te brengen. Als het wenselijk blijkt te zijn, zijn er vervolgens mogelijkheden om observatie en advisering aan te bieden aan ouders en pedagogisch medewerkers. Maximaal 12 behandelingen worden kosteloos aangeboden, mocht dit nodig zijn. Natuurlijk is er daarnaast veel zorg en aandacht voor de algehele brede ontwikkeling van het kind, vooropgesteld dat ieder kind uniek en competent is en tot bloei zal komen, wanneer het zich veilig en vertrouwd voelt. Voor de peuters is dit een goede voorbereiding op de basisschool. Peuters van 2-4 jaar in de Gemeente Westerwolde kunnen één van de vier peuterspeelgroepen van KiWi bezoeken. Afhankelijk van de locatie kan het gaan om 2 tot 4 dagdelen van 4 uur. Een plaats op een peuterspeelgroep bestaat altijd uit 2 dagdelen per week, 40 weken per jaar. Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen, kunnen 4 dagdelen naar de peuterspeelgroep komen.

De vaste pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE geschoold. Wat de peuterspeelgroep een meerwaarde geeft, is dat er wordt gewerkt vanuit het zogenaamde ambitieniveau 2: Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Hier wordt nadrukkelijk een rol weggelegd, om actief betrokken te zijn in het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. Daarnaast zijn er de mogelijkheden om kwalitatief goede begeleiding in te zetten, voor zowel ouders/verzorgers als pedagogisch medewerkers, om het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling, wanneer het kind of de ouders/opvoeders dat extra zetje nodig hebben. De peuterspeelgroepen werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisscholen in de dorpen; zo wordt met elkaar de doorgaande lijn gewaarborgd en verloopt de overgang naar groep 1 voor het kind zo soepel mogelijk.

In het VVE beleidsplan en in de locatiewijzers, te lezen op onze website, vindt u meer specifieke informatie over deze 4 peuterspeelgroepen.

 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Kinderopvang KiWi
Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang KiWi
Informatieboek Stichting Kinderdagopvang KiWi, kinderdagopvang
Rapport VVE Peuterspeelzaal De Krummelhörn
Pedagogisch beleidsplan VVE 2019

Het laatste nieuws

Een inkijkje op de Zwerm.
 
    Lees het hele bericht
KiWi slaat haar vleugels uit en start per 17 augustus drie groepen in het prachtige, nieuwe kindcentrum De Zwerm in Scheemda samen met de scholen en peuterwerk.
 
    Lees het hele bericht
BSO De Leeuwen, @ Kindcentrum Feiko Clock, heeft een kleine metamorfose ondergaan,de muur is geverfd, er is nieuw speelgoed en er hangt kunst van de kinderen aan de wand. Wat is het gezellig geworden! En wat kun je er heerlijk spelen en plezier beleven. Fijn weekend allemaal!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier