Werken bij KiWi? Bekijk nu de mooiste vacatures!

Bekijk direct!

Locaties

 Peuterspeelgroepen (Gemeente Westerwolde):

 • ’t Beertje (2 - 4 jaar) VVE, Hoofdweg 231, 9695 AH  Bellingwolde 
 • Hummelhofke (2 - 4 jaar), Dorpsstraat 145-a, 9699 PG  Vriescheloo
 • d’Ondersteen (2 - 4 jaar) VVE, Veurste Rou 4, 9697 RZ  Blijham
 • Krummelhörn (2 - 4 jaar) VVE, Wedderhöfte 10,  9698 AW  Wedde
 • Dikkertje Dap (2 - 4 jaar), Willem Lodewijkstraat 21, 9545 PA Bourtange
 • ’t Hummelhoeske (2 - 4 jaar) VVE, Smederij 22, 9541 AX Vlagtwedde
 • Lutke Beudels (2 - 4 jaar) VVE, Korteweg 2c, 9551 BM Sellingen
 • Plaggenborg (2 - 4 jaar), Wollinghuizerweg 27, 9551 TG Sellingen (Jipsinghuizen)
 • De Alpaca's De Lama's (2 - 4 jaar) VVE, Nederveen Cappelstraat 4, 9561 KN Ter Apel
 • De Takjes (2 - 4 jaar) VVE, Ter Apelkanaal Oost 113a, 9563 RE Ter Apelkanaal

Peuterspeelgroepen (Gemeente Pekela):

 • De Vissen en De Orka's (2 - 4 jaar) VVE, Sportlaan 10, 9665 HT  Oude Pekela
 • De Tijgers (2 - 4 jaar) VVE, Verlengde Berkenlaan 2, 9663 GC  Nieuwe Pekela

 

Peuterspeelgroep ’t Beertje (Bellingwolde)
’t Beertje is elke ochtend van 8.00 - 12.00 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken drie vaste pedagogische medewerkers gedurende de week.

Peuterspeelgroep Hummelhofke (Vriescheloo) Hummelhofke is maandag, woensdag en donderdag van 8.30 - 12.30 uur geopend voor maximaal 8 kinderen. Peuterspeelgroep ’t Hummelhofke is onderdeel van Kindcentrum De Driesprong. Er wordt zoveel mogelijk inspiratie gehaald uit de pedagogiek van Reggio Emilia. De pedagogiek Reggio Emilia gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuter zelf aan kan geven of hij wil verven en dit zo zelfstandig mogelijk probeert te doen en dan ook verantwoordelijk is voor het opruimen na de activiteit (natuurlijk allemaal onder begeleiding en afhankelijk van de leeftijd). In de atelierhoek hebben de peuters de gelegenheid om naar eigen inzicht en eigen kunnen creatief bezig te zijn met de verschillende materialen. Peuters kunnen dus op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig zijn en dit met elkaar delen. Om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de peuters is de peuteropvang uitdagend ingericht, zodat er vele uitingen van spel aan bod komen. Ook buitenspelen is op veel momenten mogelijk, de peuters krijgen zo de gelegenheid om alle weersomstandigheden te ervaren. Door in kleine groepjes te werken/spelen is er voor de peuters voldoende gelegenheid op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te spelen. Onze ervaring is dat er meer interactie is in een kleiner groepje. Er is aandacht voor elkaar en de concentratie wordt op deze manier meer gestimuleerd. Daarnaast is het groepsgebeuren ook belangrijk. In een groter groep wordt de peuter aangemoedigd zijn interesses, belevenissen, etc. met de ander peuters te delen. De gezamenlijke activiteiten stimuleren bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. Het samen eten, gesprekjes voeren, kringspelletjes doen, muziek maken, zingen, het geluidenspel en voorlezen zijn dan ook belangrijke en steeds terugkerende groepsactiviteiten.

Peuterspeelgroep d’Ondersteen (Blijham)
d’Ondersteen is van maandag tot en met donderdag van 8.15 - 12.15 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum De Wiekslag. De groepsruimte bevindt zich in de vleugel waar ook de groepen 1/2 en 3 zijn gesitueerd. De peutergroep en de groepen 1/2 hebben een eigen ingang. In de gemeenschappelijke gang zijn een aantal hoeken ingericht, waar de peuters en kleuters samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen.De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers gedurende de week. Peuterspeelgroep d’Ondersteen maakt gebruik van een groot en gevarieerd buitenterrein, waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.

Peuterspeelgroep Krummelhörn (Wedde)
Krummelhörn is van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.30 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuterspeelgroep de Krummelhörn is gevestigd in Kindcentrum De Vlonder. De groepsruimte bevindt zich in de vleugel waar ook de groepen 1/2 is gesitueerd. De peuterspeelgroep heeft een eigen ingang. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werkt één vaste pedagogische medewerker gedurende de week.Peuterspeelgroep De Krummelhörn maakt gebruik van een prachtig buitenterrein, met veel groen,  waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Peuters kunnen hier naar hartenlust vrij buitenspelen. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.

Peuterspeelgroep Dikkertje Dap (Bourtange)
Dikkertje Dap ligt net buiten de vesting van Bourtange, direct naast OBS Willem Lodewijk. Deze peuterspeelgroep is op dinsdag en donderdag geopend van 8.00 – 12.00 uur. Dikkertje Dap is een knusse peuterspeelgroep en heeft de beschikking over een gezellig ingerichte speelruimte. Er zijn verschillende hoeken die uitdagen tot spelen: een huishoek, bouw- en leeshoek en een knutseltafel.

Peuterspeelgroep ’t Hummelhoeske (Vlagtwedde)
’t Hummelhoeske is gevestigd in MFA ’t Aambeeld in Vlagtwedde en is maandag tot en met donderdag geopend van 8.30 - 12.30 uur. In het gebouw zijn ook OBS De Clockeslach, CBS De Zaaier, het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV), KDV Ieniemienie, BSO Robbedoes, het consultatiebureau en de muziekschool gehuisvest.
De gezellige speelzaal van ’t Hummelhoeske is ingericht met veel materiaal dat de ontwikkeling van peuters spelenderwijs stimuleert. Ook deze peuteropvang werkt met het totaalprogramma Piramide.
De organisaties binnen ’t Aambeeld werken zoveel mogelijk samen, delen de speelruimtes binnen en buiten, wisselen materialen uit en organiseren gezamenlijke vieringen van feesten. Voor kinderen is deze locatie extra vertrouwd omdat in hetzelfde gebouw hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes naar school of Kinderopvang gaan (én zijzelf wellicht later ook). Kom gerust een kijkje nemen!

Peuterspeelgroepen De Alpaca's en De Lama's (Ter Apel)
Peuterspeelgroepen De Alpaca's en De Lama's in Ter Apel zijn van maandag tot en met vrijdag open van 8.30 – 12.30 uur. Verlengde opvang tot 14.00 uur is mogelijk.
De peuterspeelgroepen bevinden zich in het Kindercentrum in Ter Apel, waar ook Kinderopvang Kiekeboe, het Consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) zijn gehuisvest. Er is een goede samenwerking rond activiteiten en het gebruik van de binnenspeelzaal.
De peuterspeelgroep is een ruim opgezette, moderne opvang en heeft de beschikking over twee lokalen. Qua omvang en kinderaantal is zij de grootste peuterspeelgroep van de gemeente Westerwolde. De peuters stappen ’s morgens door dezelfde deur het gebouw binnen als de vriendjes en vriendinnetjes die naar de kinderopvang gaan. De pedagogisch medewerkers van de groep zijn, net als hun collega’s op de andere peuterspeelgroepen, uitgebreid geschoold en zij volgen de laatste ontwikkelingen op peuteropvang-gebied.!

Peuterspeelgroep De Takjes (Ter Apelkanaal)
In Ter Apelkanaal, net langs de gemeentegrens met Borger-Odoorn bevindt zich De Takjes. De peuterspeelgroep is gevestigd in OBS De Klimop en is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 12.00 uur. De Takjes is een gezellige, knusse peuterspeelgroep. De activiteiten zijn gericht op spelen en ontwikkelen op een leuke, ontspannen manier. Door het duidelijke dagritme en de terugkerende rituelen van samen zingen, drinken, de dag beginnen en afsluiten, weten de kinderen waar ze aan toe zijn en voelen zij zich veilig en vertrouwd. Er is nauwe samenwerking met de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Peuterspeelgroep PSG de Eekhoorns (Sellingen)
Lutke Beudels is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 – 12.00 uur en is gevestigd in MFA de Zuides in Sellingen. In deze accommodatie zijn ook OBS Op d’Esch, CBS Het Gebint en de Steunstee van Rzijn gevestigd. De peuterspeelgroep heeft naast een eigen lokaal de beschikking over een gymnastieklokaal afgestemd op kleuters en peuters.

Peuterspeelgroep Plaggenborg (Jipsinghuizen)
Op dinsdag en donderdag van 8.00 – 12.00 uur kan uw kind terecht op peuterspeelgroep Plaggenborg. De peuterspeelgroep is gevestigd in de OBS Plaggenborg te Jipsinghuizen. Plaggenborg is een unieke locatie. Het gebouw, dat begin 2010 is opgeleverd, straalt rust en openheid uit. Alle lokalen komen uit op een centrale binnenhal. De buitenspeelplaatsen zijn omringd door hoge bomen en veel groen. Het gebouw is energiezuinig door het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte.
De inrichting van de peuterspeelgroep is volledig aangepast aan de hedendaagse veiligheid- en gezondheidseisen. Het speelmateriaal is met zorg uitgezocht en de kinderen worden uitgenodigd zelf hun mogelijkheden te ontdekken, alleen en samen. De oudste peuters doen regelmatig mee aan activiteiten van groep 1 van de basisschool zodat ze straks bijna ongemerkt de overstap naar de basisschool kunnen maken. In de speelhal van het gebouw spelen peuters en kleuters regelmatig samen.

Peuterspeelgroep De Vissen en De Orka's (Oude Pekela)
De peuterspeelgroepen en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela. U hebt als ouder één centraal punt, wanneer u bij beide voorzieningen uw kind komt brengen en ophalen. KiWi heeft de beschikking over lichte, zonnige groepsruimtes. Zowel de BSO als de peuterspeelgroepen hebben een groot gevarieerd buitenterrein, waar de kinderen, wanneer het weer het even toelaat, buiten spelen. In de school is een speellokaal met divers speelmateriaal. De Vissen is elke ochtend open van 08.00 - 12.00 uur. De Orka's is van maandag tot en met donderdag open van van 08.00 - 12.00 uur. Tot 8 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig en tussen de 8 en 16 kinderen zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig. De groepen zijn toegankelijk voor peuters vanaf 2 jaar als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente en betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. In de gemeente Pekela is de subsidieregeling beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar. Peuters met een VVE indicatie kunnen de peuteropvang maximaal 16 uur per week bezoeken (4 ochtenden) en hebben voorrang bij de plaatsing.

Peuterspeelgroep De Tijgers (Nieuwe Pekela)
De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum De Linde. Er is een fijne groepsruimte ingericht waar peuters samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dezelfde ruimte wordt in de middagen gebruikt voor de naschoolse opvang. Op de gang zijn hoeken ingericht waar samen met de kleuters wordt gespeeld. Ook wordt er gebruik gemaakt van een groot en gevarieerd buitenterrein, waar samen met de kleuters wordt gespeeld. In het kindcentrum is een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig. Peuterspeelgroep De Tijgers is vier ochtenden open van 08.15 - 12.15 uur (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend). Tot 8 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig. Vanaf 8 zijn er twee pedagogisch medewerkers werkzaam. De groep is toegankelijk voor peuters vanaf 2 jaar als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente en betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. In de gemeente Pekela is de subsidieregeling beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar. Peuters met een VVE indicatie kunnen de peuteropvang maximaal 16 uur per week bezoeken (4 ochtenden) en hebben voorrang bij de plaatsing.


Flyer PSG De Tijgers en BSO De Poema's
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, 't Beertje (Bellingwolde)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, d'Ondersteen (Blijham)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Krummelhörn (Wedde)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Dikkertje Dap (Bourtange)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, De Vissen en De Orka's (Oude Pekela)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Hummelhofke (Vriescheloo)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, De Tijgers (Nieuwe Pekela)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, 't Hummelhoeske (Vlagtwedde)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Lutke Beudels (Sellingen)
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Plaggenborg (Jipsinghuizen)
8467-Locatiewijzer Kinderopvang KiWi Peuterspeelgroep de Alpaca's en de Lama's
2466-Locatiewijzer Kinderopvang KiWi Peuterspeelgroep de Takjes januari 2022

 

Het laatste nieuws

En zo ineens is het op en top zomerweer. En daar gaan de dreumesen en de peuters van de zaanstraat even flink van genieten. Water en zand in de zandbak en genieten maar 😀🌞
 
    Lees het hele bericht
Een leuke terugblik naar afgelopen woensdag, de Maki´s gingen op bezoek bij RTV Noord! Nogmaals dank aan RTV Noord voor deze leerzame middag 😃
 
    Lees het hele bericht
De Maki’s zijn vandaag op bezoek geweest bij de studio van RTV Noord, daar hebben we een rondleiding gekregen van Tjitske die ons alles verteld heeft over de studio, de regie, de radio etc. Een super leerzaam uitje! *Foto geplaatst met toestemming van alle ouders
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier