Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

Locaties

 

Peuterspeelgroepen (Gemeente Westerwolde):

 • ’t Beertje (2 - 4 jaar) VVE
  Hoofdweg 231, 9695 AH  Bellingwolde 
 • Hummelhofke (2 - 4 jaar)
  Dorpsstraat 145-a, 9699 PG  Vriescheloo
 • d’Ondersteen (2 - 4 jaar) VVE
  Veurste Rou 4, 9697 RZ  Blijham
 • Krummelhörn (2 - 4 jaar) VVE
  Wedderhöfte 10,  9698 AW  Wedde
 • Dikkertje Dap (2 – 4 jaar)
  Willem Lodewijkstraat 21, 9545 PA Bourtange
 • ’t Hummelhoeske (2 – 4 jaar) VVE
  Smederij 22, 9541 AX Vlagtwedde
 • Lutke Beudels (2 – 4 jaar) VVE
  Korteweg 2c, 9551 BM Sellingen
 • Plaggenborg (2 – 4 jaar)
  Wollinghuizerweg 27, 9551 TG Sellingen (Jipsinghuizen)
 • De Speeldoos (2 – 4 jaar) VVE
  Nederveen Cappelstraat 4, 9561 KN Ter Apel
 • De Takjes (2 – 4 jaar
  Ter Apelkanaal Oost 113a, 9563 RE Ter Apelkanaal

Peuterspeelgroep (Gemeente Pekela):

 • De Vissen (2 - 4 jaar) VVE
  Sportlaan 10, 9665 HT  Oude Pekela 
 • De Tijgers (2 - 4 jaar)
  H.B. Hulsmanstraat 8-B, 9663 TP  Boven Pekela

 
Peuterspeelgroep ’t Beertje (Bellingwolde)
’t Beertje is elke ochtend van 8.00 - 12.00 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken drie vaste pedagogische medewerkers gedurende de week.

Peuterspeelgroep Hummelhofke (Vriescheloo)
Hummelhofke is maandag en donderdag ochtend van 8.30 - 12.30 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. In de peuteropvang ’t Hummelhofke werken we zoveel mogelijk volgens de pedagogiek van Reggio Emilia. De pedagogiek Reggio Emilia gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuter zelf aan kan geven of hij wil verven en dit zo zelfstandig mogelijk probeert te doen en dan ook verantwoordelijk is voor het opruimen na de activiteit (natuurlijk allemaal onder begeleiding en afhankelijk van de leeftijd). In de atelierhoek hebben de peuters de gelegenheid om naar eigen inzicht en eigen kunnen creatief bezig te zijn met de verschillende materialen. Peuters kunnen dus op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig zijn en dit met elkaar delen. Om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de peuters is de peuteropvang uitdagend ingericht, zodat er vele uitingen van spel aan bod komen. Ook buitenspelen is op veel momenten mogelijk, de peuters krijgen zo de gelegenheid om alle weersomstandigheden te ervaren. Een belangrijk onderdeel van de pedagogiek van Reggio Emilia is het documenteren, er worden foto’s en filmopnames gemaakt van diverse spelsituaties. Deze foto’s en opnames worden gebruikt in de speelzaal met de peuters.
Door in kleine groepjes te werken/spelen is er voor de peuters voldoende gelegenheid op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te spelen. Onze ervaring is dat er meer interactie is in een kleiner groepje. Er is aandacht voor elkaar en de concentratie wordt op deze manier meer gestimuleerd. Daarnaast is het groepsgebeuren ook belangrijk. In een groter groep wordt de peuter aangemoedigd zijn interesses, belevenissen, etc. met de ander peuters te delen. De gezamenlijke activiteiten stimuleren bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. Het samen eten, gesprekjes voeren, kringspelletjes doen, muziek maken, zingen, het geluidenspel en voorlezen zijn dan ook belangrijke en steeds terugkerende groepsactiviteiten. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers op beide ochtenden.

Peuterspeelgroep d’Ondersteen (Blijham)
d’Ondersteen is van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 8.15 - 12.15 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum De Wiekslag. De groepsruimte bevindt zich in de vleugel waar ook de groepen 1/2 en 3 zijn gesitueerd. De peutergroep en de groepen 1/2 hebben een eigen ingang. In de gemeenschappelijke gang zijn een aantal hoeken ingericht, waar de peuters en kleuters samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen.De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers gedurende de week. Peuterspeelgroep d’Ondersteen maakt gebruik van een groot en gevarieerd buitenterrein, waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.

Peuterspeelgroep Krummelhörn (Wedde)
Krummelhörn is van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 8.30 - 12.30 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuterspeelgroep de Krummelhörn is gevestigd in Kindcentrum De Vlonder. De groepsruimte bevindt zich in de vleugel waar ook de groepen 1/2 is gesitueerd. De peuterspeelgroep heeft een eigen ingang. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werkt één vaste pedagogische medewerker gedurende de week.Peuterspeelgroep De Krummelhörn maakt gebruik van een prachtig buitenterrein, met veel groen,  waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Peuters kunnen hier naar hartenlust vrij buitenspelen. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.

Peuterspeelgroep Dikkertje Dap (Bourtange)
Dikkertje Dap ligt net buiten de vesting van Bourtange, direct naast OBS Willem Lodewijk. Deze peuterspeelgroep is op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 8.00 – 12.00 uur. Dikkertje Dap is een knusse peuterspeelgroep en heeft de beschikking over een gezellig ingerichte speelruimte. Er zijn verschillende hoeken die uitdagen tot spelen: een huishoek, bouw- en leeshoek en een knutseltafel.

Peuterspeelgroep ’t Hummelhoeske (Vlagtwedde)
’t Hummelhoeske is gevestigd in MFA ’t Aambeeld in Vlagtwedde en is maandag- tot en met donderdagochtend geopend van 8.00 – 12.00 uur.  In het gebouw zijn ook OBS De Clockeslach, CBS De Zaaier, het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV), KDV Ieniemienie, BSO Robbedoes, het consultatiebureau en de muziekschool gehuisvest.
De gezellige speelzaal van ’t Hummelhoeske is ingericht met veel materiaal dat de ontwikkeling van peuters spelenderwijs stimuleert. Ook deze peuteropvang van Rzijn werkt met het totaalprogramma Piramide.
De organisaties binnen ’t Aambeeld werken zoveel mogelijk samen, delen de speelruimtes binnen en buiten, wisselen materialen uit en organiseren gezamenlijke vieringen van feesten. Voor kinderen is deze locatie extra vertrouwd omdat in hetzelfde gebouw hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes naar school of Kinderopvang gaan (én zijzelf wellicht later ook). Kom gerust een kijkje nemen!

Peuterspeelgroep De Speeldoos (Ter Apel)
De Speeldoos in Ter Apel is van maandag- tot en met vrijdagochtend open van 8.00 – 12.00 uur. Op dinsdag- en donderdagmiddag is er de mogelijkheid van verlengde opvang tot 14.00 uur.
De peuterspeelgroep bevindt zich in het Kindercentrum in Ter Apel, waar ook Kinderopvang Kiekeboe, het Consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) zijn gehuisvest. Er is een goede samenwerking rond activiteiten en het gebruik van de binnenspeelzaal.
De Speeldoos is een ruim opgezette, moderne opvang en heeft de beschikking over twee lokalen. Qua omvang en kinderaantal is zij de grootste peuterspeelgroep van de gemeente Westerwolde. De peuters stappen ’s morgens door dezelfde deur het gebouw binnen als de vriendjes en vriendinnetjes die naar Kinderopvang gaan. De pedagogisch medewerkers van De Speeldoos zijn, net als hun collega’s op de andere peuterspeelgroepen, uitgebreid geschoold en zij volgen de laatste ontwikkelingen op peuteropvang-gebied.!

Peuterspeelgroep De Takjes (Ter Apelkanaal)
In Ter Apelkanaal, net langs de gemeentegrens met Borger-Odoorn bevindt zich De Takjes. De peuterspeelgroep is gevestigd in OBS De Klimop en op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 8.00 – 12.00 uur. De Takjes is een gezellige, knusse peuterspeelgroep. De activiteiten zijn gericht op spelen en ontwikkelen op een leuke, ontspannen manier. Door het duidelijke dagritme en de terugkerende rituelen van samen zingen, drinken, de dag beginnen en afsluiten, weten de kinderen waar ze aan toe zijn en voelen zij zich veilig en vertrouwd. Er is nauwe samenwerking met de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Peuterspeelgroep Lutke Beudels (Sellingen)
Lutke Beudels is open van dinsdag- tot en met vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur en is gevestigd in MFA de Zuides in Sellingen. In deze accommodatie zijn ook OBS Op d’Esch, CBS Het Gebint en de Steunstee van Rzijn gevestigd. De peuterspeelgroep heeft naast een eigen lokaal de beschikking over een gymnastieklokaal afgestemd op kleuters en peuters.

Peuterspeelgroep Plaggenborg (Jipsinghuizen)
Op dinsdag- en donderdagochtend van 8.00 – 12.00 uur kunt uw kind terecht op peuterspeelgroep Plaggenborg. De peuterspeelgroep is gevestigd in de OBS Plaggenborg te Jipsinghuizen. Plaggenborg is een unieke locatie. Het gebouw, dat begin 2010 is opgeleverd, straalt rust en openheid uit. Alle lokalen komen uit op een centrale binnenhal. De buitenspeelplaatsen zijn omringd door hoge bomen en veel groen. Het gebouw is energiezuinig door het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte.
De inrichting van de peuterspeelgroep is volledig aangepast aan de hedendaagse veiligheid- en gezondheidseisen. Het speelmateriaal is met zorg uitgezocht en de kinderen worden uitgenodigd zelf hun mogelijkheden te ontdekken, alleen en samen. De oudste peuters doen regelmatig mee aan activiteiten van groep 1 van de basisschool zodat ze straks bijna ongemerkt de overstap naar de basisschool kunnen maken. In de speelhal van het gebouw spelen peuters en kleuters regelmatig samen.

Peuterspeelgroep De Vissen (Oude Pekela)
De peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela. U hebt als ouder één centraal punt, wanneer u bij beide voorzieningen uw kind komt brengen en ophalen. KiWi heeft de beschikking over lichte, zonnige groepsruimtes. Zowel de NSO als de peuterspeelgroep hebben een groot gevarieerd buitenterrein, waar de kinderen, wanneer het weer het even toelaat, buiten spelen. In de school is een speellokaal met divers speelmateriaal. De Vissen zijn elke ochtend open van 08.00 - 12.00 uur. Tot 8 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig en tussen de 8 en 16 kinderen zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig. De groep is toegankelijk als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar ook met VVE subsidie van de gemeente voor kostwinnersgezinnen en niet werkende gezinnen.

Peuterspeelgroep De Tijgers (Boven Pekela)
De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum Theo Thijssen. Er is een fijne ruimte ingericht waar peuters samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Peuterspeelgroep Boven Pekela maakt gebruik van een groot en gevarieerd buitenterrein, waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig. De Tijgers zijn twee ochtenden open van 08.15 - 12.15 uur (woensdag en vrijdag). Tot 8 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig. Helaas zijn er nog geen gesubsidieerde kindplaatsen. De groep is alleen toegankelijk als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.


Locatiewijzer locatie Bellingwolde
Locatiewijzer locatie Oude Pekela
Locatiewijzer locatie Vlagtwedde
Locatiewijzer locatie Ter Apel
Locatiewijzer locatie Ter Apelkanaal
Locatiewijzer locatie Bourtange
Locatiewijzer locatie Sellingen
Locatiewijzer locatie Jipsinghuizen
Locatiewijzer locatie Blijham
Locatiewijzer locatie Boven Pekela
Locatiewijzer locatie Vriescheloo
Locatiewijzer locatie Wedde

 

Het laatste nieuws

De kinderen geven aan wat ze willen en wij gaan daarin mee. Het belangrijkste uitgangspunt hoe er bij KiWi met kinderen gewerkt wordt. KiWi waar elk kind zichzelf mag zijn.
 
    Lees het hele bericht
Namens alle kinderen en collega's van kinderopvang KiWi, wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.
 
    Lees het hele bericht
We hebben vorige week een erg leuke Sinterklaas week gehad bij BSO de Tuimelaars🐬. De kinderen moesten allemaal opdrachten doen zoals dansen en een pepernootje eten en in ruil daarvoor mochten ze een kado uitpakken. 🎁Ook hebben we pepernoten gebakken deze week en natuurlijk opgegeten.🎊🎉 Afgelopen vrijdag sloten we deze gezellige week nog af met spelletjes op de BSO, want BSO de Tuimelaars is ook op de vrijdag open en sinds deze week zijn we ook begonnen met 5 dagen in de week VSO bij de Tuimelaars voor alle kinderen van O.B.S de Tweemaster. 🎊 Groetjes de Tuimelaars🐬
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier