Locaties

Peuterspeelgroepen (Gemeente Westerwolde):

 • ’t Beertje (2 jaar - 4 jaar)
  Hoofdweg 231, 9695 AH  Bellingwolde. 
 • Hummelhofke (2 jaar - 4 jaar)
  Scheidingsweg 20, 9566 PL  Veelerveen. 
 • d’Ondersteen (2 jaar - 4 jaar)
  Veurste Rou 2, 9697 RZ  Blijham.
 • Krummelhörn (2 jaar - 4 jaar)
  Kerkstraat 8, 9698 AR  Wedde.

Peuterspeelgroep (Gemeente Pekela):

 • De Vissen (2 jaar - 4 jaar)
  Sportlaan 10, 9665 HT  Oude Pekela. 

 

Peuterspeelgroep ’t Beertje (Bellingwolde)

’t Beertje is elke ochtend van 8.00 - 12.00 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken drie vaste pedagogische medewerkers gedurende de week.

Peuterspeelgroep Hummelhofke (Veelerveen)

Hummelhofke is maandag en donderdag ochtend van 8.30 - 12.30 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. In de peuteropvang ’t Hummelhofke werken we zoveel mogelijk volgens de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze pedagogiek gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

De pedagogiek Reggio Emilia gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuter zelf aan kan geven of hij wil verven en dit zo zelfstandig mogelijk probeert te doen en dan ook verantwoordelijk is voor het opruimen na de activiteit (natuurlijk allemaal onder begeleiding en afhankelijk van de leeftijd). In de atelierhoek hebben de peuters de gelegenheid om naar eigen inzicht en eigen kunnen creatief bezig te zijn met de verschillende materialen. Peuters kunnen dus op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig zijn en dit met elkaar delen. Om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de peuters is de peuteropvang uitdagend ingericht, zodat er vele uitingen van spel aan bod komen. Ook buitenspelen is op veel momenten mogelijk, de peuters krijgen zo de gelegenheid om alle weersomstandigheden te ervaren. Een belangrijk onderdeel van de pedagogiek van Reggio Emilia is het documenteren, er worden foto’s en filmopnames gemaakt van diverse spelsituaties. Deze foto’s en opnames worden gebruikt in de speelzaal met de peuters.

Door in kleine groepjes te werken/spelen is er voor de peuters voldoende gelegenheid op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te spelen. Onze ervaring is dat er meer interactie is in een kleiner groepje. Er is aandacht voor elkaar en de concentratie wordt op deze manier meer gestimuleerd.

Daarnaast is het groepsgebeuren ook belangrijk. In een groter groep wordt de peuter aangemoedigd zijn interesses, belevenissen, etc. met de ander peuters te delen. De gezamenlijke activiteiten stimuleren bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. Het samen eten, gesprekjes voeren, kringspelletjes doen, muziek maken, zingen, het geluidenspel en voorlezen zijn dan ook belangrijke en steeds terugkerende groepsactiviteiten.

Er werken twee vaste pedagogische medewerkers op beide ochtenden.

Peuterspeelgroep d’Ondersteen (Blijham)

d’Ondersteen is van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 8.15 - 12.15 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuterspeelgroep bevindt zich in de nabijheid van de basisschool de Wiekslag, bibliotheek en het dorpshuis. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers gedurende de week.

Peuterspeelgroep Krummelhörn (Wedde)

Krummelhörn is van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 8.00 - 12.00 uur geopend voor maximaal 16 kinderen. De peuterspeelgroep bevindt zich in het dorpshuis van Wedde. De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en speelmateriaal. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers gedurende de week.

Peuterspeelgroep De Vissen (Oude Pekela)

De peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela. U hebt als ouder één centraal punt, wanneer u bij beide voorzieningen uw kind komt brengen en ophalen. KiWi heeft de beschikking over lichte, zonnige groepsruimtes. Zowel de NSO als de peuterspeelgroep hebben een groot gevarieerd buitenterrein, waar de kinderen, wanneer het weer het even toelaat, buiten spelen. In de school is een speellokaal met divers speelmateriaal. De Vissen zijn maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 12.00 uur geopend. Tot 8 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig en tussen de 8 en 16 kinderen zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig.Helaas zijn er nog geen gesubsidieerde kindplaatsen. De groep is alleen toegankelijk als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Alle locaties beschikken over een eigen buitenruimte die sfeervol is ingericht.


Locatiewijzer locatie Veelerveen
Locatiewijzer locatie Oude Pekela
Locatiewijzer locatie Wedde
Locatiewijzer locatie Blijham
Locatiewijzer locatie Bellingwolde

 

Het laatste nieuws

KiWi viert de opening van het eerste kindcentrum. Kindcentrum Feiko Clock.
 
    Lees het hele bericht
Vandaag de opening van het kindcentrum Feiko Clock, een samenwerking tussen SOOOG en Kinderopvang KiWi. Om samen te werken aan de doorgaande ontwikkellijn van alle kinderen vanuit 1 visie en 1 team.
 
    Lees het hele bericht
Er was er een jarig hoera hoera... BSO de Kokmeeuwen was afgelopen donderdag 1 jaar open.
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier