Vacature

Directeur-bestuurder

  • Directeur
  • Oost-Groningen
  • full-time

Stichting Kinderopvang KiWi gaat de overgang maken naar een RvT/RvB bestuursvorm. Kinderopvang KiWi zoekt een directeur-bestuurder die integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam en het team klantadvies (Financiën, HR, Planning, Secretariaat/receptie, Kwaliteit/beleid). Kinderopvang KiWi heeft daarnaast een Ondernemingsraad en een Centrale Oudercommissie, waarmee invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap.

De organisatie
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Al sinds 1988 verzorgt Stichting Kinderopvang KiWi in Oost Groningen de zorg, ontwikkeling en opvang voor kinderen. Stichting Kinderopvang KiWi biedt iedere ouder het plezier en gemak van wonen, studeren en je kinderen grootbrengen in een prachtig gebied als Oost Groningen. Dit doen we door kwalitatieve en professionele kinderopvang voor kinderen vanaf 10 weken tot en met 12 jaar aan te bieden. Momenteel zijn we de grootste kinderopvang van Oost Groningen met 23 locaties, 49 groepen en 130 medewerkers. Kinderopvang KiWi biedt een passende groep in de buurt zodat ieder kind zich thuis kan voelen in de eigen omgeving. Bij KiWi heeft ieder kind het gevoel: 'Ik ben ik en dat is oké’, ik mag en kan mezelf zijn.

De situatie
Stichting Kinderopvang KiWi is de afgelopen jaren sterk gegroeid door de ontwikkeling van kinderopvang bij diverse kindcentra in Oldambt. Dit in nauwe samenwerking met SOOOG. In 2020 heeft KiWi de kinderopvang activiteiten van RZijn in Westerwolde overgenomen.
Er is veel aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang en aan de scholing van medewerkers. Daarnaast hebben de coronamaatregelen een grote wissel getrokken op de draagkracht van de medewerkers en op de organisatie als geheel. De aandacht voor de bedrijfsmatige aspecten van de organisatie is de laatste jaren achtergebleven en dat heeft zijn weerslag op de communicatie met ouders over aanmelding en planning en op de beheersing van de exploitatie en planning.

De uitdaging
De komende periode staat in het teken van het stabiliseren van de organisatie, het herwinnen en het versterken van het vertrouwen van ouders in de organisatie, het versterken van de financiële positie en het behouden van de kwaliteit van de kinderopvang. Tevens zal de strategische koers opnieuw bepaald dienen te worden.
De belangrijkste uitdagingen voor Kinderopvang KiWi zijn:

Stabiliseren
• Inregelen en borgen van het aanbod 2023 en de begroting 2023
• invulling geven aan de integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid
• heldere aansturing van de interne organisatie

Bedrijfsvoering op orde
De groei van de organisatie vraagt om verdere professionalisering van de arbeidsorganisatie en van de bedrijfsvoering. Met als aandachtsgebieden:
• adequate stuurinformatie, door ontwikkelen P&C cyclus en borgen van een positief exploitatieresultaat
• ontwikkelen en inrichten van een efficiënte en effectieve interne organisatie
• duurzame inzetbaarheid en werkdruk
• kwaliteit van opvang

Positie in de regio
• aangaan nieuwe samenwerkingsrelaties met instellingen voor opvang en onderwijs
• verder vorm geven aan de samenwerking met SOOOG
• relatiebeheer met ouders en met gemeenten intensiveren

Kwaliteit blijven ontwikkelen
• het pedagogisch beleid verankeren bij de teams/pedagogisch medewerkers
• leiderschap tonen dat erop gericht is de taakvolwassenheid bij de leidinggevenden, de ondersteunende medewerkers en bij de uitvoerende teams te bevorderen.

Functie Eisen
De directeur-bestuurder die wij zoeken combineert een inhoudelijke visie op de kinderopvang met een zakelijke aanpak, initieert en continueert de interne veranderingsprocessen

Dat vraagt de volgende competenties:
- Integrale bestuurder: is maatschappelijk gedreven en beschikt over gezonde zakelijkheid en een goed oog voor bedrijfsvoering om stabiliteit en continuïteit te realiseren.
- Evenwichtig en open: Is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan en bestuurt vanuit vertrouwen en rust, is rolvast en procesmatig sterk
- Brede scope: In staat te schakelen tussen strategisch en operationeel, tussen abstract en concreet en tussen financieel en kwaliteit .
- Ontwikkelingsgericht leiderschap: Leidinggevenden en medewerkers/teams ondersteunen om zelf regie te voeren binnen de context van het beleid.


Aanvullend is gewenst dat de directeur-bestuurder vanuit respect voor wat is ontwikkeld aan kernwaarden en visie, de blik gericht heeft op de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Uitgegaan wordt van een dienstverband voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?

Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv ontvangen wij graag voor 27 november a.s. op personeelszaken@kinderopvangkiwi.nl. Selectiegesprekken met selectiecommissie op 30 november en met de adviescommissies op 1 december. Arbeidsvoorwaardengesprek op 5 december.


Solliciteer NU! 


Voor meer informatie over de vacature kan op 18, 23 en 25 november tussen 9.00 en 12.00 uur en van 20.00 tot 21.30 uur contact worden opgenomen met Rika Plat (lid bestuur, tel. 06-28318987), of op 21 november tussen 15.00 - 18.00 uur en van 20.30- 22.00 uur en op 22 november van 16.00 - 19.00 uur met Karolien Reinbergen (lid bestuur, tel. 06-15622537).

We streven ernaar om de procedure voor 6 december af te ronden. 


Solliciteer direct
Is dit jouw toekomstige baan?